ALERIS HAMLET INTERIOR V053

Social freezing - Nedfrysning af ubefrugtede æg

Har du endnu ikke fundet prinsen på den hvide hest, eller har du fuld gang i karrieren, er det i dag muligt at nedfryse dine ubefrugtede æg til senere brug. Book en indledende samtale med vores specialister og få rådgivning om nedfrysning af ubefrugtede æg.

Christmas Chaos: Baking Supplies And Little Girl Forming Cookie Dough In Background

Alder påvirker din fertilitet

Jo længere du udskyder forældreskabet, jo større er risikoen for, at det er svært at blive gravid. Derfor benytter yngre kvinder sig i dag i stigende grad af social freezing, hvor de lader deres ubefrugtede æg nedfryse med henblik på at opnå graviditet på et senere tidspunkt, når det passer bedre ind i livssituationen.

ALERIS HAMLET INTERIOR V036

Hvorfor nedfryse dine ubefrugtede æg?

Da du er født med et bestemt antal æg, vil du med alderen have færre æg tilbage, og kvaliteten af æggene forringes samtidig. Det betyder, at chancerne for at blive gravid reduceres i takt med, at du bliver ældre.

Nedfrysning af ubefrugtede æg kan derfor øge dine chancer for graviditet på et senere tidspunkt, idet der udtages og opbevares sunde æg så tidligt som muligt.

Hvis du vælger at benytte dig af social freezing, skal du være forberedt på, at du skal gennemgå en hormonstimulation for at modne mere end det ene æg, som du normalt ville gøre. Herefter foretages ægudtagning.

Lægen vurderer ved den indledende samtale, om social freezing er en mulighed for dig.

For mere information om forløbet se IVF kort protokol.

ALERIS HAMLET INTERIOR V049

Frysning for fremtiden med vitrification

Vi benytter den nyeste frysningsteknik med vitrification, som med en hurtig og effektiv nedfrysning giver de bedste betingelser for dine ubefrugtede æg. Æggene nedfryses hurtigt og opbevares sikkert i en tank med flydende kvælstof, indtil du er klar til at bruge dem.

Baby Boy With His Toys On Rug

Lovgivningen om social freezing

  • Nedfrosne, ubefrugtede æg kan kun anvendes i forbindelse med egen fertilitetsbehandling og kan ikke doneres til andre
  • Nedfrosne, ubefrugtede æg må kun opbevares i 5 år regnet fra nedfrysningstidspunktet, dog senest til du fylder 46 år. Såfremt de ikke er blevet anvendt inden da, skal de destrueres
  • Du skal give et skriftligt samtykke til nedfrysning og opbevaring samt erklære, at du er indforstået med de vilkår og betingelser, som gælder
  • Nedfrosne, ubefrugtede æg kan kun optøs, såfremt du giver skriftligt samtykke ved hver optøning
  • Donation til forskning af nedfrosne æg, som du ikke selv kan bruge, kan kun ske efter informeret samtykke fra dig
AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os