Inge Rose Jørgensen, Autoriseret sygeplejerske og konsulent

Inge Rose Jørgensen

Som relativ nyuddannet sygeplejerske søgte jeg stilling indenfor gynækologien og dette speciale har jeg beskæftiget mig med lige siden. De første 10 år arbejdede jeg med sengepleje, men blev efterhånden meget optaget af de mange nye ambulante behandlingsmuligheder inden for gynækologien – dette skete samtidig med, at jeg uddannelsesmæssigt gik ledelsesvejen. Jeg blev herefter afdelingssygeplejerske i et Gynækologisk ambulatorium med dertilhørende Fertilitetsklinik og fik medansvar for den faglige udvikling indenfor hele specialområdet. Fertilitetsområdet skulle dog vise sig at give mig størst arbejdsglæde og personlige ledelsesmæssige udfordringer.

I 2005 valgte jeg at skifte arbejdsplads til Fertilitetsklinikken Rigshospitalet, hvor jeg igennem mange år har haft et tæt og godt samarbejde med Helle Bendtsen, vores Laboratoriechef. Da hun startede Aleris-Hamlet Fertility op og havde brug for en sygeplejefaglig sparringspartner, blev jeg ansat som konsulent og sygeplejerske.  

Privat er jeg gift og har to voksne børn

Uddannelse

 • 1981: Sygeplejerske

Relevant efter-/videreuddannelse:

 • 1992: Merkonom i Personaleadministration
 • 1993: Danmarks Sygeplejerske Højskole ved Aarhus Universitet. Sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i ledelse
 • 1998: Klinisk beslutningstagen og forskningsmetodologi under Åben uddannelse ved Københavns Universitet
 • 1998: Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning (UCSF) 1-årig forskeruddannelse
 • 2008: Rigshospitalets lederuddannelse
 • 2018: Region Hovedstadens lederuddannelse

Tidligere arbejdspladser

 • Fra 2005: Afdelingssygeplejerske ved Fertilitetsklinikken Rigshospitalet
 • 1993 – 2005: Afdelingssygeplejerske ved Gynækologisk Ambulatorium og Fertilitetsklinikken G 114 på Herlev Hospital
 • 1996 – 1997: Projektsygeplejerske ved Fertilitetsklinikken G 114 på Herlev Hospital. Klinisk studie i samarbejde med Medicinalindustrien
 • 1983 – 1993: Sygeplejerske ved Gynækologisk Kirurgisk Sengeafdeling G 115 på Herlev Hospital

Særlige kompetencer og interesseområder

 • Kvindesygdomme inkl. fertilitetsbehandling
 • Ledelse af organisationer
 • Logistik

Videnskab & Undervisning

 • Underviser og foredragsholder i forskellige fertilitetsfaglige sammenhænge både nationalt og internationalt
 • Artikel i Fagbladet Sygeplejersken, nr. 22, 2000
 • Forfatter af bogkapitel i Rådgivningshåndbogen – Til fagfolk om prævention og abort. Komiteen for sundhedsoplysning i samarbejde med Foreningen Sex og Samfund 2002

Faglige medlemskaber

 • 2005 -2017: Bestyrelsesmedlem i Paramedical Group ESHRE
 • Fra 2005: Medlem af ESHRE
 • Fra 1997: Medlem af NFS
 • Fra 1993: Medlem af Dansk Fertilitetsselskab