Resultater

Dansk Fertilitetsselskab offentliggør hvert år resultaterne for fertilitetsbehandlinger og inseminationer på danske kvinder. Nedenfor ser du resultaterne for 2018. De er baseret på indberetninger fra offentlige- såvel som private fertilitetsklinikker til Sundhedsdatastyrelsens IVF register (SEI).

*FER = Behandling med optøede, befrugtede æg

Artboard 1@4x Copy
Artboard 3@4x Copy

Den ovenstående opgørelse er baseret på de data, som er indberettet til SEI den 21 februar 2019. For patienter med bopæl i Danmark forventes 6.019 børn født, svarende til ca. 9,8 % af en fødselsårgang (2018:61.476 børn født i Danmark). Desuden forventes 709 børn født af danske kvinder uden partner.

Kilde: Dansk Fertilitetsselskabs årsrapporter

Samlet opgørelse over antal påbegyndte behandlinger i den periode de danske resultaterne er samlet af DFS (1997 – 2018). Opgørelsen omfatter alle behandlinger udført på danske klinikker inkl. udenlandske patienter.

AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os