Mandens sædproduktion

IStock 671431900

Mandens sædproduktion

I modsætning til kvinden, der har alle sine æg allerede ved fødslen, har mænd ingen sæd, før de når i puberteten. Først her starter udviklingen af sædceller i testiklerne. Hos sunde mænd udvikles der sædceller resten af livet.

Insemination

Dannelse og modning af sædceller

Når drengen når puberteten, aktiveres de to hormoner FSH og LH, der i samspil med kønshormonet testosteron danner og udvikler sædceller.

Efter kønsmodning dannes der hver dag millioner af sædceller i testiklerne, hvor de modnes i ca. 10 – 12 uger.

Hvornår er sædkvaliteten god?

Den hyppigste årsag til fertilitetsproblemer hos manden er utilstrækkelig produktion af normalt, formede, bevægelige sædceller.

Verdens sundheds Organisationen (WHO) har defineret grænseværdierne for, hvornår en sædprøve er normal. De nedre grænser, dvs. minimumsværdier ses her:

  • Sædvolumen 1.5 ml
  • Total antal sædceller: 40 millioner per sædafgang
  • Sædcellekoncentration: 15 millioner per ml
  • Total bevægelighed: 40 %
  • Fremadrettet bevægelighed: 30 %
  • Levende sædceller: 60 %

Mandens frugtbarhed er ikke på samme måde relateret til alder.  Hos mænd begynder alderen først at have en betydning for sædkvaliteten ved ca. 40 – 50 års alderen. Ca. 40 % af danske mænd har nedsat sædkvalitet med en sædcellekoncentration under 40 mio. sædceller pr. ml. sæd.

En sædcellekoncentration på under 15 mio. pr. ml. er af WHO defineret som nedsat sædkvalitet, men ved mindre end 40 mio/ml. ser vi også ofte, at det tager længere tid at blive gravid.

Kilde: WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen World Health Organization, 5th ed., 2010

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Sædanalysen

Før en fertilitetsbehandling foretager vi altid en sædanalyse, hvor vi undersøger sædproduktionen og sædkvaliteten. På baggrund af resultaterne rådgiver vi jer om den optimale fertilitetsbehandling.

Læs mere om sædanalysen

Hvorfor får man nedsat sædkvalitet?

Hos ca. 1/3 af de par, som har problemer med at blive gravide, ligger årsagen hos manden. Det kan skyldes både arvelige forhold og sygdomme, men miljø og livsstil spiller også ind.

Læs mere om fertilitet og livsstil

AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os