ICSI-behandling – mikroinseminasjon

ALERIS HAMLET INTERIOR V055

ICSI-behandling – mikroinseminasjon

Vi gir naturen en hjelpende hånd

Hvis IVF ikke kan føre til graviditet, kan vi med en ICSI-behandling gi deg de beste sjansene for å oppfylle drømmen om en familie. Få en innledende samtale med våre spesialister. De vet hva du går gjennom, og kan gi deg råd om hvilke muligheter du har.

ALERIS HAMLET INTERIOR V033 Kopi

ICSI behandling

ICSI står for «intracytoplasmatisk spermieinjeksjon» og kalles også IVF med mikroinseminasjon. Det foregår under mikroskop og krever spesialisert utstyr. Vi ser etter om egget er modent til å bli befruktet før vi med ICSI-metoden hjelper en enkelt sædcelle inn i det modne egget med en tynn pipette. Ut over dette skiller ikke ICSI-behandling seg fra IVF-behandling.

 

ICSI tilbys i disse tilfellene:

  • Når mannen har svært nedsatt sædkvalitet
  • Hvis sæden er tatt ut av testiklene (TESA)
  • Når svært få eller ingen egg er blitt befruktet med IVF i tidligere forsøk
Little Girl Hiding Behind Pink Board

Nedfrysing av egg

Hvis det er egnede befruktede egg som ikke skal settes inn, kan du velge å få dem nedfrosset slik at du kan bruke dem på et senere tidspunkt, hvis du ikke ble gravid med behandlingen, eller hvis du vil ha flere barn. Det betyr at du unngår hormonbehandling og egguthenting ved neste forsøk.

Les mer om nedfrysing av befruktede egg

 

Forløpet ved ICSI-behandling

Når du skal i gang med ICSI-behandling, kan du enten følge en kort eller lang protokoll avhengig av hvilken hormonbehandling legen vurderer er best for deg. Behandling etter kort protokoll foregår innenfor samme menstruasjonssyklus, mens lang protokoll strekker seg over ca. 7 uker.

Les mer om ICSI-behandling – kort behandling

Les mer om ICSI-behandling – lang behandling

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale