Forløp ved inseminasjon i naturlig syklus

1

Innledende samtale

Her tar vi oss god tid til å snakke om utredningen og den optimale behandlingen for deg.
2

Registrering for behandling

På syklusdag 1 ringer du til oss og får time til behandlingsoppstart og ultralydundersøkelse.
3

Første besøk med ultralyd

På syklusdag 10–12 tas det en ultralydundersøkelse for å vurdere antallet av og størrelsen på folliklene (eggposer).
4

Eggløsningssprøyte

Når eggposene er klare, gis det en eggløsningssprøyte som ferdigmodner eggene.
5

Inseminasjonen

36–40 timer etter eggløsningssprøyten utføres inseminasjonen med partnerens sæd eller donorsæd.
6

Graviditetstesten

15 dager etter inseminasjonen skal du ta en graviditetstest ved hjelp av en urinprøve. Hvis den er positiv, tas det en blodprøve.
7

Graviditetskontroll med ultralyd

Hvis graviditetstesten er positiv, tar vi en ultralydundersøkelse ca. 3 uker etter.
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale