ALERIS HAMLET INTERIOR V065

Påmelding til fertilitetsbehandling

Vi er klare til å hjelpe deg

Når du bestemmer deg for å gå i gang med et fertilitetsforløp på Aleris-Hamlet Fertility i København, står våre spesialister klare til å ta imot deg.

The Legs Of A Toddler In A High Chair At The Table

Slik melder du deg på en behandling

Når vi har svar på utredningen og du har planlagt behandlingen sammen med fertilitetslegen, kan du starte behandlingsforløpet.

Når du får neste menstruasjon, må du kontakte oss for å avtale nærmere. På hverdager kan du ringe oss på telefon +45 3817 0740 mellom klokken 16 og 21.

Du må da oppgi følgende:

  • Navn
  • Personnummer
  • Dato for første dag av menstruasjonen

Den dagen menstruasjonen har kommet ordentlig i gang, kaller vi for 1. syklusdag. Du får en tid til oppstart av behandling og ultralydundersøkelse. Hvis du ikke er bosatt i Danmark, kan vi i noen tilfeller avtale at ultralydundersøkelsen utføres i nærheten av der du bor.

Hvis menstruasjonen kommer i helgen, ringer du mandag i telefontiden for å få din første ultralydundersøkelse, som i noen tilfeller må skje allerede samme dag.

Hvis du skal bruke donorsæd, må du huske å bestille donorsæd fra en av sædbankene når du melder deg på en behandling.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale