ALERIS HAMLET INTERIOR V026

Sædanalyse

Få testet sædkvaliteten din

Hvis dere gjennom lengre tid har prøvd å bli gravid uten hell, eller hvis du bare ønsker å få vurdert sædkvaliteten din, kan du i forbindelse med fertilitetsrådgivning få undersøkt sædkvaliteten din.

Close Up Of Baby Boy Shoes.

Årsaker til barnløshet

Årsaken til barnløshet kan ligge hos kvinnen eller hos mannen, men det kan også være en kombinasjon av begge. I ca. 15–20 % av alle tilfeller er undersøkelsene normale både hos kvinnen og mannen, og det er ikke mulig å forklare barnløsheten.

Problemer med den mannlige fertiliteten bunner i de fleste tilfeller i en utilstrekkelig produksjon av normale sædceller. Det kan skyldes både arvelige forhold og sykdommer, men miljø og livsstil spiller også en rolle.

Les mer om årsaker til barnløshet

Insemination

Få testet sædkvaliteten din

Hvis dere ønsker å starte med fertilitetsbehandling, er sædanalysen en del av fertilitetsutredningen. Vi utfører sædanalysen i vårt laboratorium og gir ut fra dette råd om den optimale fertilitetsbehandlingen for dere, slik at dere kan få oppfylt drømmen om å bli foreldre.

Hvis du bare ønsker å kjenne fertiliteten din, kan du bestille en fertilitetsrådgivning der sædanalysen er inkludert.

Hvis antallet sædceller er sterkt nedsatt, må det utføres supplerende undersøkelser, f.eks. kromosomanalyse, hormonstatus og ultralydundersøkelse av testikler. Vi henviser til Vækst og Reproduktionsafdelingen på Rigshospitalet.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale