ALERIS HAMLET INTERIOR V053

Social freezing– nedfrysing av ubefruktede egg

Hvis du ennå ikke har funnet drømmeprinsen eller er travelt opptatt med karrieren, er det i dag mulig å fryse ned dine ubefruktede egg til senere bruk. Bestill en innledende samtale med våre spesialister og få råd om nedfrysing av ubefruktede egg.

Christmas Chaos: Baking Supplies And Little Girl Forming Cookie Dough In Background

Alder påvirker fertiliteten din

Jo lenger du utsetter foreldreskapet, jo større er risikoen for at det er vanskelig å bli gravid. Derfor benytter yngre kvinner seg i dag i økende grad av «social freezing», der de fryser ned ubefruktede egg med sikte på å bli gravid på et senere tidspunkt når det passer bedre inn i livssituasjonen.

ALERIS HAMLET INTERIOR V036

Hvorfor fryse ned dine ubefruktede egg?

Siden du er født med et bestemt antall egg, vil du med alderen ha færre egg igjen, samtidig som kvaliteten på eggene forringes. Det betyr at sjansene for å bli gravid reduseres i takt med at du blir eldre.

Nedfrysing av ubefruktede egg kan derfor øke sjansene for å bli gravid på et senere tidspunkt, fordi man henter ut og oppbevarer sunne egg så tidlig som mulig.

Hvis du velger å benytte deg av «social freezing», må du være forberedt på at du må gjennomgå hormonstimulering for å modne mer enn ett egg som du normalt ville ha gjort. Deretter utføres egguthenting.

Legen vurderer om «social freezing» er en mulighet for deg under den innledende samtalen.

ALERIS HAMLET INTERIOR V049

Nedfrysing for fremtiden med vitrifikasjon

Vi bruker den nyeste nedfrysingsteknikken med vitrifikasjon, som med rask og effektiv nedfrysing gir de beste betingelsene for dine ubefruktede egg. Eggene fryses raskt ned og oppbevares trygt i en tank med flytende nitrogen til du er klar til å bruke dem.

Baby Boy With His Toys On Rug

Lovgivningen om social freezing

  • Nedfrosne, ubefruktede egg kan bare brukes i forbindelse med egen fertilitetsbehandling og kan ikke doneres til andre
  • Nedfrosne, ubefruktede egg kan bare oppbevares i 5 år fra tidspunktet for nedfrysing, dog senest til du fyller 46 år. Hvis de ikke er blitt brukt innen den tid, skal de destrueres
  • Du må gi et skriftlig samtykke til nedfrysing og oppbevaring og erklære at du godtar de vilkårene som gjelder
  • Nedfrosne, ubefruktede egg kan bare tines opp hvis du gir skriftlig samtykke ved hver opptining
  • Donasjon til forskning av nedfrosne egg som du ikke kan bruke selv, kan bare gjøres etter informert samtykke fra deg

Informasjon om forløpet

1

Innledende samtale:

Spesialisterne våre veileder deg om nedfrysing av ubefruktede egg og prosessen.
2

Registrering for behandling:

På syklusdag 1 ringer du til oss og får time til behandlingsoppstart og ultralydundersøkelse.
3

Første besøk med ultralyd:

På syklusdag 2 eller 3 tas det en ultralydundersøkelse. Hvis alt er i orden, starter du på hormonstimulering.
4

Andre besøk med ultralyd:

7 dager etter tas det en ny ultralydundersøkelse for å vurdere antallet av og størrelsen på folliklene (eggposer).
5

Eggløsningssprøyte:

Når eggposene er klare, gis det en eggløsningssprøyte som ferdigmodner eggene.
6

Egguthenting:

Med en tynn kanyle henter legen follikkelvæsken med eggposene ut fra eggstokkene under ultralydveiledning.
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale