HELLE ANDERSEN 01

Helle Andersen

Da jeg begynte å jobbe på fertilitetsklinikken i 1992, var det et nytt og interessant arbeidsområde, og jeg ble grepet med det samme. Det har vært spennende å være med på å gi infertile par muligheten til å få barn. Optimalisering av arbeidet i laboratoriet med alle de nye teknologiske mulighetene, har alltid opptatt meg mye. Faget har gjennomgått en rivende utvikling, og det gjør det spennende å være en del av.

Jeg har valgt Aleris-Hamlet Fertility fordi jeg gjerne vil være med på å opprette en ny fertilitetsklinikk som med tilgang til alle sykehusets spesialister kan tilby optimal behandling og støtte gjennom hele fertilitetsforløpet. Jeg vil gjerne være en del av det profesjonelle som starter her, og gleder meg til å bruke den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom 26 år i fertilitetsverdenen.

Utdanning

  • 1989: Autorisasjon som medisinsk laboratorietekniker

Relevant etter-/videreutdanning

  • 1997–1999: Etterutdanning i fertilitet, Panum København
  • 2010: ESHRE-sertifisert i embryologi, Roma

Erfaring

  • 1992–2019: Embryolog, Rigshospitalets Fertilitetsklinik 4071
  • Mai 1992–okt 1992: Vikariat medisinsk laboratorietekniker på Sundby Hospital, København
  • Mai 1991–okt 1991: Vikariat medisinsk laboratorietekniker på Slagelse Sygehus

Spesialkompetanse og interesseområder

  • Har de siste årene jobbet med oppsett av biopsi på blastocyster

Forskning og undervisning

  • Har undervist internt på laboratoriet

Faglige medlemskap

  • 1989: Medlem av Dbio
  • Medlem av ESHRE