Mannens sædproduksjon

IStock 671431900

Mannens sædproduksjon

I motsetning til kvinnen som allerede har alle eggene sine ved fødselen, har menn ingen sæd før de når puberteten. Først da starter utviklingen av sædceller i testiklene. Hos friske menn utvikles det sædceller resten av livet.

Insemination

Dannelse og modning av sædceller

Når gutten når puberteten, aktiveres de to hormonene FSH og LH, som i samspill med kjønnshormonet testosteron danner og utvikler sædceller.

Etter kjønnsmodning dannes det hver dag millioner av sædceller i testiklene, der de modnes i ca. 10–12 uker.

Når er sædkvaliteten god?

Den hyppigste årsaken til fertilitetsproblemer hos mannen er utilstrekkelig produksjon av normalt formede, bevegelige sædceller.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert grenseverdiene for når en sædprøve er normal. De nedre grensene, dvs. minimumsverdiene, vises her:

  • Sædvolum 1,5 ml
  • Totalt antall sædceller: 40 millioner per sædavgang
  • Sædcellekonsentrasjon: 15 millioner per ml
  • Total bevegelighet: 40 %
  • Fremoverrettet bevegelighet: 30 %
  • Levende sædceller: 60 %

Mannens fruktbarhet er ikke på samme måte knyttet til alder. Hos menn begynner alderen først å ha en betydning for sædkvaliteten i ca. 40–50 årsalderen. Ca. 40 % av danske menn har nedsatt sædkvalitet med en sædcellekonsentrasjon på under 40 mill. sædceller per milliliter sæd.

En sædcellekonsentrasjon på under 15 mill. per milliliter sæd er av WHO definert som nedsatt sædkvalitet, men ved mindre enn 40 mill./ml ser vi også ofte at det tar lengre tid å bli gravid.

Kilde: WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen
World Health Organization, 5th ed., 2010

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Sædanalysen

Før en fertilitetsbehandling foretar vi alltid en sædanalyse der vi undersøker sædproduksjonen og sædkvaliteten. På bakgrunn av resultatene gir vi dere råd om den optimale fertilitetsbehandlingen.

Les mer om sædanalysen

Hvorfor får man nedsatt sædkvalitet?

Hos ca. 1/3 av de parene som har problemer med å bli gravide, ligger årsaken hos mannen. Dette kan skyldes både arvelige forhold og sykdommer, men miljø og livsstil spiller også inn.

Les mer om fertilitet og livsstil

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale