Mannens spermaproduktion

IStock 671431900

Mannens spermaproduktion

Till skillnad från kvinnan, som har alla sina ägg vid födseln, har män ingen sperma innan de når puberteten. Först då börjar spermier utvecklas i testiklarna. Hos friska män utvecklas spermier under resten av livet.

Insemination

Spermiernas bildande och mognad

När en pojke når puberteten aktiveras de två hormonerna FSH och LH, som i samspel med könshormonet testosteron bildar och utvecklar spermacellen.

Efter könsmognad bildas varje dag miljontals spermier i testiklarna, där de mognar under ca 10–12 veckor.

När är spermiekvaliteten bra?

Den vanligaste orsaken till fertilitetsproblem hos mannen är otillräcklig produktion av normalt formade och rörliga spermier.

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat gränsvärden för när ett spermaprov är normalt. De nedre gränsvärdena, d.v.s. minimivärdena, är följande:

  • Spermavolym 1,5 ml
  • Totalt antal spermier: 40 miljoner per utlösning
  • Spermiekoncentration: 15 miljoner per ml
  • Övergripande rörelseförmåga: 40 %
  • Framåtriktad rörelseförmåga: 30 %
  • Levande spermier: 60 %

Manlig fertilitet är inte relaterad till ålder på samma sätt. Hos män börjar åldern inverka på spermakvaliteten först vid ca 40–50 år. Ca 40 % av alla danska män har nedsatt spermakvalitet med en koncentration på under 40 miljoner spermier per ml sädesvätska.

En spermiekoncentration under 15 miljoner per ml definieras av WHO som reducerat spermieantal, men redan vid mindre än 40 miljoner/ml ser vi ofta att det tar längre tid att bli gravid.

Källa: WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen
World Health Organization, 5th ed., 2010

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Spermaanalys

Innan en fertilitetsbehandling inleds gör vi alltid en spermaanalys där vi undersöker spermaproduktion och spermakvalitet. Baserat på resultaten vägleder vi dig angående vilken fertilitetsbehandling som är optimal för dig.

Läs mer om spermaanalysen  

Varför har man försämrad spermakvalitet?

Hos ca en tredjedel av de par som har problem att bli gravida ligger skälet hos mannen. Det kan bero på både ärftliga faktorer och sjukdomar, men miljö och livsstil har också betydelse.

Läs mer om fertilitet och livsstil

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal