ALERIS HAMLET INTERIOR V046

Möjliga komplikationer vid fertilitetsbehandling

Vi minimerar riskerna genom skräddarsydd behandling

Med den senaste kunskapen om skräddarsydd fertilitetsbehandling kan våra specialister ge dig de bästa oddsen och minimera risken för komplikationer. Boka ett samtal och få svar på dina frågor.

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Risker vid alla former av behandling

Med IVF och ICSI kan vi i många fall hjälpa barnlösa par och ensamstående kvinnor att bli gravida, men alla typer av behandlingar är förenade med vissa risker, som vi gör allt för att undvika.

 

 

Little Child Peeking At Playground

OHSS (Ovariellt hyperstimuleringssyndrom)

Vid IVF och ICSI genomgår du en hormonbehandling som stimulerar bildandet av fler folliklar (äggblåsor) än vanligt. Det finns därför en risk för överstimulering (OHSS) om mer än 20 folliklar bildas under en behandling. Detta förekommer i mindre utsträckning vid färre folliklar. Vi försöker undvika denna komplikation genom att stimulera individuellt och varsamt. Ändå reagerar vissa kvinnor oväntat och kraftfullt på hormonstimulering.

Symtomen på OHSS kan vara svullen buk, buksmärta, illamående/kräkningar, ökad tendens att känna sig andfådd eller svårt att svälja. Detta beror på vätskeansamling i bukhålan. I de flesta fall märks OHSS inte förrän du har blivit gravid. Om du misstänker att du är överstimulerad ska du kontakta fertilitetskliniken eller jourhavande läkare.

ALERIS HAMLET INTERIOR V063

Graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap)

Ett embryo sätts in i livmoderhålan, men ägget kan fortfarande flytta sig ut i äggledaren. Vid undersökningar efter fertilitetsbehandlingen upptäcks dock ofta graviditeter utanför livmodern och kan behandlas i ett tidigt skede.

Om det finns misstanke om utomkvedshavandeskap och du har ont och/eller blöder, kontakta fertilitetskliniken, din läkare eller sjukvårdspersonal.

Hand Made Wood Toy

Tvillinggraviditeter

Tvillinggraviditeter är vanligare vid fertilitetsbehandlingar. Tvillingar föds ofta i förtid och medför på det hela taget fler komplikationer och risker. Rekommendationen är därför att endast ett embryo återförs om det inte finns en medicinsk motivering till att sätta in två.

Little Boy Hiding Behind The Tree

Spontan abort

10–15 % av alla graviditeter avslutas genom spontan abort. Vid IVF och ICSI är denna siffra ca 15–30 %, vilket kan bero på att kvinnornas medelålder är högre.

Blödning efter ägguttag

Efter ägguttag kommer nästan alltid en liten blödning. Blödningen ska som mest motsvara en kraftig menstruation. Blodet kommer från sticken högst upp i slidan. Det har ingen betydelse för din förmåga att bli gravid.

Äggledarinflammation

Även om ägguttaget genomförs så sterilt som möjligt kan det uppstå inflammation vid äggstockarna. Inflammationen leder till smärta och feber. Denna komplikation är mycket sällsynt och behandlas med antibiotika. Du kan när som helst kontakta fertilitetskliniken, din läkare eller sjukvårdspersonal om du har några tvivel.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal