Sperm Going For The Egg

Äggledare och fertilitet

Vi hjälper dig från början till slut

Om du har fått äggledarna borttagna eller det finns problem med passagen i äggledarna kan du kontakta oss för ett inledande samtal med våra fertilitetsspecialister, som kan planera den optimala fertilitetsbehandlingen för dig.

Little Feet Make My Life So Very Sweet

Nedsatt passage i äggledarna

Den vanligaste orsaken till nedsatt passage genom äggledarna är underlivsinflammation, särskilt efter klamydiainfektion. Andra orsaker kan vara tidigare operationer i underlivet eller nedre delen av magen, t.ex. att blindtarmen har opererats bort. Endometrios kan också vara en orsak, särskilt om det har lett till sammanväxningar.

Dålig passage i äggledarna ger ofta inga symtom, men kan påvisas genom t.ex. en HSU eller HSG, d.v.s. undersökningar av passageförhållandena i äggledarna.

ALERIS HAMLET INTERIOR V003

Få snabb hjälp av Aleris-Hamlets gynekologer

Om våra fertilitetsspecialister anser att det finns skäl att optimera fertilitetsbehandlingen genom operation (t.ex. borttagning av polyper, myom etc.) har Aleris-Hamlet Hospitaler några av de bästa specialisterna inom området gynekologi som kan hjälpa dig.

Det innebär att operationen kan utföras i en trygg miljö som du redan känner till. Våra läkare har en nära dialog så att förloppet optimeras.

Läs mer om våra gynekologer

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal