Little Boy Walks Through The Puddles In The Spring After The Rain

PCOS/PCO och fertilitetsproblem

Vi hjälper naturen på traven

Om PCO/PCOS kan vara orsaken till din ofrivilliga barnlöshet behöver du professionell hjälp. Kontakta oss och boka tid för ett samtal med en av våra specialister, så kan vi vägleda dig i vilken fertilitetsbehandling som är bäst för dig.

Baby Hands Holding A Teddy Bear.

Vad är PCO/PCOS?

PCO/PCOS är den vanligaste hormonella störningen hos kvinnor i fertil ålder, och det ger ofta problem med fertiliteten. Därför finns det ingen anledning att vänta med att söka hjälp att bli gravid.

Vad är PCO?

PCO (polycystiska äggstockar) innebär att kvinnan har många små äggblåsor i äggstockarna, som alla utvecklar sig lite, men inte tillräckligt för att mogna till en dominerande äggblåsa (follikel) som kan ge ägglossning. Därför blir kvinnan inte gravid.

Vad är PCOS?

PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) är en hormonsjukdom. Sjukdomen ger en obalans i hormonsystemet genom att förhållandet mellan de könshormoner som reglerar äggens mognad (FSH-hormonet) respektive ägglossningen (LH-hormonet) ändras så att det finns för lite av FSH-hormonet och för mycket av LH-hormonet. Som ett resultat stimuleras äggstockarna inte tillräckligt för att utveckla en dominerande äggblåsa (follikel). Då uteblir ägglossningen och kvinnan kan inte bli gravid. Det förhöjda LH-värdet innebär också att det manliga könshormonet är för högt, vilket hos en del kan orsaka oönskad hårväxt.

Läs mer om kvinnans menstruationscykel

Kid Playing Hopscotch On Playground Outdoors

Tecken på PCOS:

  • Ökad mängd manligt könshormon
  • Oregelbunden menstruation/ingen ägglossning
  • Cystor på äggstockarna
  • Övervikt
  • Tendens till ökad hårväxt, t.ex. skäggväxt i ansiktet och/eller ökat hår på kroppen
  • Tendens till oren hud (acne)
ALERIS HAMLET INTERIOR V065

Hormonanalys

Om det finns en misstanke om PCO/PCOS görs en hormonanalys på din cykels andra dag. Vi mäter hormonvärden som FSH, LH och androgennivåer. Dessutom görs en ultraljudsundersökning av dina äggblåsor.

Öka dina möjligheter till graviditet med rätt behandling

Om du lider av PCO/PCOS är det en bra idé att kontakta våra specialister. Vi hjälper dig att planera en fertilitetsbehandling som passar dina behov.

Om du har problem med övervikt kan våra dietister hjälpa dig att optimera din kost och därmed öka dina möjligheter för graviditet i samband med fertilitetsbehandlingen.

Läs mer om våra dietister

 

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal