Little Child Peeking At Playground

Behandlingsprocessen

Vi är med dig under hela resan och stöttar dig längs vägen

En fertilitetsbehandling skräddarsys efter just dina behov, och våra specialister följer dig noga hela vägen så att förloppet optimeras och du får största möjliga chans att bli gravid. Du är alltid välkommen att kontakta oss om det uppstår frågor under behandlingen.

Christmas Chaos: Baking Supplies And Little Girl Forming Cookie Dough In Background

Hormonbehandlingen

För att öka möjligheterna för en lyckad fertilitetsbehandling används alltid hormonbehandling i samband med IVF/ICSI, och i de flesta fall även vid insemination.

Hormonbehandlingen främjar den follikulära tillväxten så att flera ägg mognar samtidigt i äggstockarna. Hormonbehandlingen tas med spruta en gång om dagen under det antal dagar som du kommer överens om med din fertilitetsläkare. Du kan själv ta sprutan hemma utan problem. Vår sjuksköterska lär dig hur du ska göra. Efter ca 7 dagars behandling kontrolleras storleken och antalet ägg med ultraljudsundersökning och hormondosen justeras vid behov.

Tiden för uttaget bokas när tre folliklar har uppnått en diameter som är större än 17 mm. Innan ägguttaget kan bokas in kan det ibland behövas ytterligare en ultraljudsundersökning efter några dagar.

ALERIS HAMLET INTERIOR V036

Ägglossningssprutan

När äggen är redo får du en injektion med ett ägglossningshormon som gör att äggen mognar. Injektionen är mycket viktig och måste tas i hemmet vid det klockslag som du har avtalat med oss.

Om du glömmer att ta ägglossningssprutan kan äggen inte plockas ut vid det bestämda tillfället och denna cykelomgång måste avbrytas.

ALERIS HAMLET INTERIOR V063

Ägguttaget

Ca 36 timmar efter ägglossningen kan de mogna äggen tas ut ur äggstockarna. Ägguttaget tar ca 10–15 min, och du får smärtstillande läkemedel under ingreppet så att det inte känns obehagligt.

Ägguttaget görs via slidan med hjälp av ultraljud. Fertilitetsläkaren för försiktigt in en tunn kanyl genom slidan och in i folliklarna. Dessa ligger tätt som en vindruvsklase, så vanligtvis behöver vi bara sticka en eller två gånger på varje sida. Du är vaken och kan följa med i det som händer på ultraljudsskärmen, men du är förmodligen lite dåsig/yr av de smärtstillande läkemedlen du har fått.

Efter ägguttaget vilar du ut på fertilitetskliniken i minst en halvtimme. När du känner dig redo kan du åka hem. Räkna med att du är trött och behöver vila resten av dagen. Efteråt kan du få en del menstruationsliknande smärtor, och lite blödningar är också normalt.

ALERIS HAMLET INTERIOR V036

Äggen befruktas

De uttagna äggen befruktas samma dag i våra laboratorier, antingen med IVF– eller ICSI-metoden. För att kunna genomföra befruktningen behöver vi ett spermaprov från din partner eller en spermadonator. Vi övervakar denna process noga i laboratoriet och placerar embryona i ett speciellt värmeskåp där de utvecklas vidare. På Aleris-Hamlet Fertility använder vi den nya tekniken EmbryoScope+ för att odla embryona. Den ger en optimal odlingsmiljö för dina ägg och ökar därmed dina möjligheter att bli gravid.

ALERIS HAMLET INTERIOR V069 Kopi

Återföring av embryo

Om befruktningen lyckas och det finns ett lämpligt embryo kommer vi gemensamt överens om vilket datum återföringen ska ske. Att återföra ett embryo till livmodern är oftast smärtfritt och tar bara några minuter. Vi sätter oftast in ett ägg. Det sker på samma sätt som en vanlig gynekologisk undersökning. Läkaren för in en tunn kateter genom livmoderhalsen och placerar ägget, omgivet av lite vätska, i livmodern.

Om det finns ett överskott av lämpliga embryon kan de frysas för senare användning.

Läs mer om att frysa embryon.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal