Hormonbehandling

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Hormonbehandling

Skräddarsytt för dig – bästa resultat med minsta möjliga stimulans

För att fler ägg än vanligt ska mogna är hormonbehandling nästan alltid en integrerad del av fertilitetsbehandlingen. Våra specialister skräddarsyr en hormonbehandling åt dig för att ge dig de bästa möjligheterna att bli gravid.

Little Girl Plays On Mobile Device Under The Duvet

När använder vi hormonbehandling?

Hormonbehandling används alltid i samband med IVF/ICSI eftersom vi vill att flera ägg mognar. Normalt bildas endast ett ägg varje månad. Hormonstimulering används också vid de flesta inseminationer.

Om du vill återföra ett fryst embryo ser vi till att optimera slemhinnan med hormoner så att den är redo att ta emot det.

 

Optimal balans med ny metod

Våra specialister fokuserar alltid på att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för graviditet genom optimal hormonstimulering. Det gör att risken för att kvinnan bildar för många äggblåsor (s.k. hyperstimuleringssyndrom) minimeras.

Vår klinikchef, överläkare Negjyp Sopa, har efter tre års forskning utvecklat en modell som signifikant minimerar risken för hyperstimuleringssyndrom (OHSS) hos kvinnor med hög risk för att bli överstimulerade.

Läs mer om vårt team

ALERIS HAMLET INTERIOR V075

Biverkningar av hormonstimulering

Hormonstimulering kan medföra biverkningar och risker, och detta informeras du om under det första samtalet.

Läkaren lägger upp en individuell plan för dig och väljer det hormonpreparat och den dos som blir bäst i din behandling. Din läkare kontrollerar din utveckling med ultraljud och justerar vid behov dosen.

Eventuella biverkningar av hormonbehandlingen kan t.ex. vara huvudvärk, trötthet och uppblåsthet.

Läs mer om möjliga komplikationer vid fertilitetsbehandling

 

Risker med hormonstimulering

Vid hormonstimulering finns det risk för OHSS när mer än 20 folliklar bildas under en behandling. Detta förekommer i mindre utsträckning vid färre folliklar. Vi försöker undvika denna komplikation genom att stimulera individuellt och varsamt. Ändå reagerar vissa kvinnor oväntat och kraftfullt på hormonstimulering.

Symtomen på OHSS kan vara svullen buk, buksmärta, illamående/kräkningar, ökad tendens att känna sig andfådd eller svårt att svälja. OHSS kräver oftast behandling.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal