ALERIS HAMLET INTERIOR V026

Spermaanalys

Testa din spermakvalitet

Om du har försökt att bli gravid under en längre tid, eller om du bara vill ha din spermakvalitet bedömd, kan du i samband med en fertilitetsrådgivning få detta undersökt.

Close Up Of Baby Boy Shoes.

Orsaker till ofrivillig barnlöshet

Orsaken till ofrivillig barnlöshet kan ligga hos kvinnan eller mannen, men det kan också vara en kombination av båda. I ca 15–20 % av alla fall hittar man inga fel hos varken kvinnan eller mannen, och infertiliteten går inte att förklara.

För det mesta beror nedsatt manlig fertilitet på otillräcklig produktion av normala spermier. Det kan bero på ärftliga faktorer och sjukdomar, men miljö och livsstil spelar också in.

Läs mer om orsaker till ofrivillig barnlöshet

Insemination

Testa din spermakvalitet

Om du vill påbörja en fertilitetsbehandling är spermaanalys en del av behandlingen. Vi utför spermaanalys i vårt labb, och utifrån resultatet diskuterar vi med er vad som skulle kunna vara den optimala fertilitetsbehandlingen så att ni kan förverkliga drömmen om att bli föräldrar.

Om du bara vill ha en utvärdering av din fertilitet kan du boka en fertilitetsrådgivning där spermaanalys ingår.

Om ditt spermieantal är kraftigt reducerat bör ytterligare undersökningar, såsom kromosomanalys, hormonstatus och ultraljudsundersökning av testiklarna, utföras. Vi hänvisar till Rigshospitalets avdelning för reproduktionsmedicin.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal