HELLE ANDERSEN 01

Helle Andersen

1992, då jag började arbeta på en fertilitetsklinik, var det ett nytt och intressant område, och jag blev omedelbart mycket intresserad. Det har varit mycket givande att hjälpa till med att ge ofrivilligt barnlösa par en möjlighet att skaffa barn. Att optimera laboratoriearbetet och alla de nya tekniska möjligheterna har alltid intresserat mig. Fältet har utvecklats mycket på senare tid och det är spännande att vara en del av det.

Jag har valt att arbeta för Aleris-Hamlet Fertility eftersom jag vill vara med och bygga upp en ny fertilitetsklinik som tack vare tillgången till sjukhusets alla specialister kan erbjuda optimal behandling och stöd under hela förloppet. Jag är stolt över att vara en del av att den här nya expertverksamheten och ser fram emot att få använda all den kunskap som jag har samlat på mig under mina 26 år inom området.

Utbildning

  • 1989: Legitimerad biomedicinsk analytiker

Relevant yrkes-/vidareutbildning

  • 1997–1999: Vidareutbildning inom fertilitet, Panum København
  • 2010: ESHRE-certifierad embryolog, Rom

Erfarenhet

  • 1992–2019: Embryolog, Rigshospitalets Fertilitetsklinik 4071
  • Maj–okt 1992: Vikariat som biomedicinsk analytiker, Sundby Hospital, Köpenhamn
  • Maj–okt 1991: Vikariat som biomedicinsk analytiker, Slagelse Sygehus.

Särskilda kompetenser och intresseområden

  • Under de senaste åren har jag arbetat med att ta biopsi på blastocyster

Forskning & undervisning

  • Har undervisat internt på laboratoriet

Medlemskap i yrkesorganisationer

  • 1989: Medlem i Dbio
  • Medlem i ESHRE