Vi ger dig de bästa förutsättningarna för graviditet

ALERIS HAMLET INTERIOR V003

Vi ger dig de bästa förutsättningarna för graviditet

Vi vet hur mycket du vill ha en familj. Det är därför vi har investerat i den senaste toppmoderna tekniken i vårt labb. Teknik som kan optimera dina möjligheter att bli gravid samtidigt som du kan känna dig trygg under hela processen.

ALERIS HAMLET INTERIOR V028

EmbryoScope+ för det bästa urvalet

På Aleris-Hamlet Fertility använder vi den nya tekniken EmbryoScope+ för odling av embryon (befruktade ägg). EmbryoScope+ skapar en optimal odlingsmiljö för dina embryon så att dina möjligheter att bli gravid ökar.

EmbryoScope+ har även en inbyggd kamera som tar en bild av dina embryon var tionde minut. Bilderna sätts ihop till en ”film” av utvecklingsförloppet, så att vi via en dator hela tiden har översikt och kontinuerligt kan bedöma embryonas utveckling och kvalitet – utan att ta ut dem ur värmeskåpets (inkubatorns) trygga miljö.

Tack vare programvaran EmbryoViewer kan vi välja ut de embryon som är bäst lämpade för återföring och nedfrysning.

ALERIS HAMLET INTERIOR V048

Frys för framtiden med vitrifikation

Vid IVF och ICSI kan du få ett överskott av embryon som lämpar sig för nedfrysning (vitrifikation). De frysta embryona kan vid ett senare tillfälle tinas upp och användas för nya behandlingar för att undvika ytterligare hormonstimulering och ägguttagning.

För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar vid nedfrysning och upptining av dina embryon har vi valt att använda den senaste frystekniken vitrifikation, som genom snabb och effektiv nedfrysning ger bästa möjliga överlevnadsstatistik och utvecklingsmöjligheter för dina embryon.

Vid vitrifikation placeras embryona i en speciell miljö som ersätter vattnet i cellerna med ett kryoskyddsmedel, som samtidigt skyddar äggen medan de fryses ned. Embryona fryses snabbt och förvaras säkert i en tank med flytande kväve tills du är redo att använda dem.

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Störst möjligheter med EmbryoGlue

Ett av de viktigaste stegen i en IVF-behandling är återföring av embryot till livmodern. EmbryoGlue liknar miljön i livmodern vid tidpunkten för återföring. Den består av en hög koncentration hyaluronsyra och rekombinant humant albumin, som båda främjar implantationen. Om embryot placeras i EmbryoGlue innan det återförs blir chansen för att det fastnar i livmodern ännu större.

ALERIS HAMLET INTERIOR V009

Log and Guard-systemet skyddar dina embryon

Med det nya systemet ”Log and Guard” installerat i vårt moderna labb lämnas inget åt slumpen. Vi kan dygnet runt övervaka alla kritiska faktorer som är avgörande för att dina embryon ska utvecklas optimalt. Vid minsta avvikelse får våra specialister en varning som gör det möjligt för oss att hela tiden optimera odlingsförhållandena.

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal