Fertilitetsbehandlingsresult

Resultat Varje år publicerar Dansk Fertilitetsselskab resultaten för fertilitetsbehandling och insemination av danska kvinnor. Nedan ser du resultaten för 2018. De bygger på inrapporterade uppgifter från både offentliga och privata fertilitetskliniker till Sundhedsdatastyrelsens IVF-register (SEI).

*FER = behandling med tinade embryon

Artboard 1@4x Copy
Artboard 3@4x Copy
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal