Samtal

Inledande samtal före fertilitetsbehandling (återbetalas vid påbörjad behandling) EUR 107,-

Social freezing

1 x Nedfrysning av obefruktade ägg EUR 3.067,-
2 x Nedfrysning av obefruktade ägg EUR 5,200,-
3 x Nedfrysning av obefruktade ägg EUR 7,733,-
Förvaring av obefruktade ägg per år (högst 5 år) EUR 200,-

Information om priser

Priset inkluderar ultraljudsundersökningar, ägguttag och nedfrysning av obefruktade ägg.

Priset inkluderar inte läkemedelskostnader, ev. befruktning av obefruktade ägg (ICSI), nedfrysning av embryon och senare återföring. Kostnaderna för detta anges i respektive prislista.

Frysta, obefruktade ägg får endast användas för den egna fertilitetsbehandlingen och kan inte doneras till andra.

De obefruktade äggen får förvaras i högst fem år. Om de inte har använts innan dess måste de förstöras. Det är fertilitetsklinikens skyldighet att tina upp och förstöra äggen.

Alla priser inkluderar den i Danmark lagstadgade patientförsäkringen på 6 %.

Priserna är riktpriser och gäller från den 1 januari 2020.

Valuta

Alla priser som anges i EUR är vägledande (baserat på en kurs på 7,5). Betalningen sker i DKK och det exakta beloppet är baserat på dagens kurs.

Little Boy Hiding Behind The Tree

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Tack! Vi ringer upp dig så snart som möjligt!

Det har uppstått ett fel, vänligen försök igen senare.